This is a Free Service by Aftabgardan
این برنامه، تلاشی است از آفتابگردان جهت نمایش کد هش عبارت مورد نظر شما.
این برنامه خروجی md5 و sha1 را نمایش خواهد داد. اگر با این الگوریتم‌ها آشنا نیستید، اینجا کلیک کنید.
پسورد و یا کلمه و یا عبارتی که قصد دارید کد هش شده‌اش را به دست آورید، در فیلد زیر وارد نمایید:

اگر یک کد هش دارید با استفاده از سایت زیر می‌توانید آن را (در صورتی که یک رمز ساده باشد) Crack کنید:
MD5 Cracker