همانطور که می‌دانید عکس‌ها از پیکس تشکیل شده‌اند. هر پیکسل یک رنگ دارد. با قرار گیری این پیکسل‌های رنگی در کنار یکدیگر، تصویر به وجود می‌آید.
این برنامه از شما یک عکس را دریافت می‌کند و پس از تحلیل آن، می‌گوید چند رنگ یکتا در کل آن عکس به کار رفته است.

فایل عکس را انتخاب نمایید: (پسوندهای مجاز: jpg و png)