< < برگشت به سایت آفتابگردان

الگوریتم های پرکاربرد، به زبان فارسی

در لیست زیر می‌توانید مهم‌ترین الگوریتم‌هایی که در زمینه‌های مختلف مورد نیاز است را مشاهده و سپس در صورت نیاز با زبان برنامه‌نویسی مد نظرتان پیاده‌سازی کنید.
می‌توانید کلیدهای ctrl+F را فشرده و دنبال کلمه کلیدی مورد نظرتان بگردید تا لینک آن را بیابید...

الگوریتم جمع و تفریق

الگوریتم ضرب و تقسیم

الگوریتم توان

الگوریتم حاصل a به توان b

الگوریتم معدل ده عدد

الگوریتم محاسبه‌ی فاکتوریل

الگوریتم کوچکترین عدد بین هزار عدد دریافتی

الگوریتم مجموع اعداد طبیعی مضرب ۳ و کوچکتر از ۵۰

الگوریتم جابجایی محتوای دو متغیر

الگوریتم تشخیص زوج یا فرد بودن عدد ورودی

الگوریتم چاپ بزرگترین و کوچکترین عدد

الگوریتمی تشخیص اضلاع مثلث

الگوریتمی که نشان می‌دهد که چند روز از سال می‌گذرد

الگوریتم تعمیم‌ یافته‌ی اقلیدس

الگوریتم عدد کامل

الگوریتمی تشخیص عدد اول

الگوریتم ک.م.م و ب.م.م

الگوریتم چاپ تعداد ارقام عدد ورودی

الگوریتم چاپ مجموع ارقام عدد ورودی

الگوریتم چاپ معکوس عدد ورودی

الگوریتم تعیین علامت عدد ورودی

الگوریتم قدر مطلق عدد ورودی

الگوریتم تعیین مربع کامل

الگوریتم رشته‌ی معکوس

الگوریتم دو معادله دو مجهولی

الگوریتم جست و جوی خطی در آرایه‌ها

الگوریتم مرتب‌سازی حبابی آرایه

الگوریتم جست و جوی سه تایی

الگوریتم جست و جوی عمق محدود

الگوریتم جستجوی پرشی

الگوریتم مرتب‌سازی تعویضی

الگوریتم دنباله‌ی اعداد فیبوناچی

الگوریتم ریش - انتگرال

الگوریتم زیرمجموعه

الگوریتم کد ملی

الگوریتم شابک کتاب

الگوریتم تست شماره‌ی حساب بانک ملت

الگوریتم تبدیل حساب‌های بانک‌های به شبا و بالعکس

الگوریتم شماره‌ی استاندارد بین‌المللی پیاینندها

الگوریتم بارکد

الگوریتم امضای دیجیتال

الگوریتم تابع POP در پشته

الگوریتم PUSH در پشته

الگوریتم اضافه کردن عدد به صف

الگوریتم حذف کردن عدد از صف

الگوریتم جستجوی پرتو محلی

الگوریتم اسپیگوت

الگوریتم تقاطع خط و پاره خط‌ها

الگوریتم محاسبه‌ی پایین‌ترین جد مشترک

الگوریتم حذف معکوس

الگوریتم دسته‌بندی

الگوریتم برج هانوی

الگوریتم حل فضای حالت برای دو طرف

الگوریتم جاروبرقی

الگوریتم جستجوی آ*

الگوریتم جستجوی سطح اول

الگوریتم جستجوی IDA*

الگوریتم جستجوی عمق اول

الگوریتم جستجوی SMA*

الگوریتم وزیرها

الگوریتم کوله‌پشتی حریصانه

الگوریتم تپه‌ نوردی

الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده

الگوریتم پریم

الگوریتم کروسکال

الگوریتم اجتماع و اشتراک دو مجموعه

الگوریتم ضرب ماتریس‌ها

الگوریتم استراسن

الگوریتم مولفه‌ی قوی مبتنی بر مسیر

الگوریتم گابو

الگوریتم دایکسترا

الگوریتم میانگین خطی درخت پوشای کمینه

الگوریتم انتخاب بهینه‌ی فعالیت‌ها

الگوریتم امید ریاضی - بیشینه کردن

الگوریتم تبدیل infix به postfix و prefix

الگوریتم DES

الگوریتم پروتکل TLS

الگوریتم RSA

الگوریتم تولید اعداد تصادفی

الگوریتم به توان رساندن ماتریسها

الگوریتم شناسایی مرکز گراف

الگوریتم بلمن-فورد

الگوریتم شناسایی کمر گراف

الگوریتم شناسایی قطر گراف

الگوریتم فلوید-وارشال

الگوریتم تست دو‌بخشی بودن گراف

الگوریتم تشخیص دو صدق‌پذیری

الگوریتم مساحت چند ضلعی و جمع زوایا

الگوریتم رابین-کارپ

الگوریتم الگوریتم KMP

الگوریتم فاصله‌ی ویرایشی

الگوریتم فروشنده‌ی دوره‌گرد

الگوریتم مشهورترین شخص